Move to the text
Tsukumi city Tourism Association
〒879-2441
1-30, Chuomachi, Tsukumi-shi, Oita
TEL. 0972-82-9521
FAX. 0972-82-7106

Tsukumi Hyuga Donburi campaign

Sweets, souvenir

⑭umierutsukuminchi
⑭umierutsukuminchi
Hyuga Donburi 429 yen/negitoro 277 yen        
☎0972-85-0001 3824-69, Takasumachi, Tsukumi-shi
Business hours 9:00-17:30
No regular holiday
Back to TOP