Move to the text
Tsukumi city Tourism Association
〒879-2441
1-30, Chuomachi, Tsukumi-shi, Oita
TEL. 0972-82-9521
FAX. 0972-82-7106

Tsukumi Hyuga Donburi campaign

Sweets, souvenir

⑪Hiroto Kashiho
⑪Hiroto Kashiho
  Kudzu candy 300 yen
☎0972-82-3897 8-9, Takasumachi, Tsukumi-shi
Business hours 9:00-19:00
Regular holiday Monday
Back to TOP